Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

xwreednia
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vialekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
głupim nazywa się człowiek, który mając kochającą go osobę, odrzuca ją, a robi to bo myśli, że potrzebna jest mu wolność, która z biegiem czasu staje się jego największym wrogiem.
— Balladyna
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
Sponsored post
feedback2020-admin
xwreednia
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions vialekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
xwreednia
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
xwreednia
7029 6643 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał.
— Cassandra Clare "Miasto Szkła"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela “Kości”
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
Można kochać kogoś tak bardzo, ale nigdy nikogo nie kocha się tak bardzo, jak bardzo się za nim tęskni.
— "19 razy Katherine" John Green
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia "Biała jak mleko, czerwona jak krew"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren (bo znowu rozrywa mi się serce)
xwreednia
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt vialekkaprzesada lekkaprzesada
xwreednia
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

June 28 2015

xwreednia
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— S.J. Lec
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xwreednia
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— R. Gert
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xwreednia
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili - kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen - Grawitacja
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xwreednia
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xwreednia
Poczekam.
Jeszcze mnie trochę poodtrącaj.
— Alicja Kochmańska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xwreednia
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...